Pejabat Koharmatau Melaksanakan Latihan Menembak Pistol